Menetelmäkehityspalvelut

Tehosta toimintaa, säästä kustannuksissa ja tyytyväisimmät työntekijät

Menetelmäkehityspalvelumme on tarkoitettu ohjelmistoliiketoiminta-alalla toimiville yrityksille sekä yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ohjelmistokehityksessä. Menetelmäkehityspalvelumme sopii niin omaa ohjelmistokehitystä tekeville yrityksille kuin yrityksille, jotka pääasiassa ostavat ohjelmistokehotyksen alihankkijoiltaan. Hyvin suunniteltu ja tarkoituksenmukainen menetelmäkehitys hyödyttää asiakkaitamme mm. parantuneen suunnittelun, seurannan, toiminnan tehostumisen, kustannussäästöjen ja parantuneen työtehokkuuden muodossa. Lopputuloksena asiakkaamme saavat tarpeidensa pohjalta mukautetut käytännöt, jotka ovat helppoja oppia ja ymmärtää ja joiden mukana tulee konkreettisia ohjeita ja dokumenttipohjia. Palvelumme perustuu avoimeen toimintatapaan, jolla pystymme varmistamaan onnistuneen, odotukset ja tarpeet täyttävän lopputuloksen.

Haasteita

Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä on monia haasteita, jotka vaikeuttavat ohjelmistokehitystyötä. Yleisempiä haasteita ovat:

  • Alati tapahtuvat muutokset markkinoilla ja kilpailijakentässä
  • Yhä kompleksisemmat tekniset kokonaisuudet

Edellä mainitut haasteet näkyvät liiankin usein:

  • Venyvät aikataulut
  • Ylittyvät budjetit
  • Ongelmina projektien ja hankkeiden resursoinnissa
  • Lopputuloksina, joiden laatu ja toiminnallisuus eivät vastaa sidosryhmien odotuksia ja tarpeita
  • Kyvyttömyytenä julkaista ohjelmistoversioita yhtä nopeasti kuin kilpailijat

CodeBakersin menetelmäkehityspalvelu on vastaus näihin haasteisiin auttamalla asiakastamme toimimaan tehokkaasti, jotta alalle tyypilliset nopat muutokset ja kompleksisuus eivät veisi muualla tarvittavia voimavaroja.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen

Me CodeBakersissa uskomme, että pyörää ei kannata keksiä uudelleen; muut ovat sen jo tehneet ja vieläpä hyvin. Tämän takia käytämmekin lähtökohtana alan hyviä käytäntöjä ja malleja kuten: Scrum, OpenUp, keskitetyt vaatimukset, jatkuva integraatio, testauslähtöinen kehitys, jne. Soveltamalla hyväksi todettuja malleja ja käytäntöjä voimme varmistaa toimivan kokonaisuuden sekä nopeuttaa käyttöönottoa huomattavasti.

Lähestymistapa

Jokainen menetelmäkehitysprojekti on uniikki kokonaisuus, oli se sitten pieni tai suuri. Tämän takia mukautamme lähestymistapamme aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaiseksi. Lähestymme menetelmäkehitystä kuitenkin aina suunnitelmallisesti ja käytännönläheisesti, jolloin pystymme varmistamaan, että lopputulokset täyttävät asiakkaan tarpeet ja odotukset.Käytämme palvelun toteutuksessa Demingin ympyränä tunnettua aihiota, joka soveltuu hyvin uusien menetelmien ja käytäntöjen suunnitelmalliseen käyttöönottoon. Kun malli yhdistetään lyhyisiin kehityssykleihin, saadaan uuden käytäntöjen toimivuudesta nopeasti palautetta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa tärkeimpien kehityskohteiden kehittämisen nopealla aikataululla, sekä nopean reagoinnin mahdollisiin projektin aikana tunnistettuihin muutostarpeisiin.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa

Onnistunut menetelmäkehitysprojekti vaatii asiakkaan pitkäjänteistä panosta. Tämän takia jokainen menetelmäkehitysprojekti toteutetaan tiukassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Me CodeBakersissa emme usko siihen, että asiakkaan lukitseminen yksinomaan meidän konsulttiemme osaamiseen on pitkän aikavälin hyöty. Sen sijaan pyrimme siirtämään menetelmäkehitysosaamistamme asiakkaan henkilöstölle heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kokemuksemme mukaan paras tapa saavuttaa tämä tavoite on perustaa nk. menetelmäkehitystiimi. Tiimi koostuu asiakkaan henkilöstöstä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään organisaation toimintatapoja. Kuka muukaan olisi parempi asiakasorganisaation tuntija, kun sen oma henkilöstö? Menetelmäkehitystiiminä voi myös toimia jo mahdollisesti olemassa oleva projektitoimisto tai sen osa.

Menetelmäkehitystiimi on mukana mukauttamassa ja kehittämässä uusia toimintatapoja sekä tiedottamassa ja tukemassa asiakkaan organisaatiota uusien menetelmien käyttöönotossa. CodeBakersin menetelmäkonsultti tukee tiimin toimintaa opettamalla heille tarvittavat tiedot ja taidot. Tällä tavoin kehitysvastuu siirtyy projektin aikana konsultilta menetelmäkehitystiimille hallitusti.

Ratkaisut

Menetelmäkehityspalvelu voidaan jakaa erilaisiin ratkaisuihin, riippuen siitä, mitä ollaan tekemässä. Palvelu kattaa tällä hetkellä kolme periaatteellista ratkaisukokonaisuutta, jotka ovat:

  • Uuden projektimallin käyttöönotto - jossa otetaan käyttöön uusi tapa suunnitella ja hallita ohjelmistoprojekteja. Projektimallin uudistus kattaa usein myös systeemityömallin osa-alueiden kehittämisen, kuten vaatimusmäärittelyn, teknisen suunnittelun, toteutuksen ja testauksen käytäntöjen parantamisen.
  • Salkunhallinnan käyttöönotto - jossa otetaan käyttöön salkunhallinnan väline, hallitusti. Käyttöönotto tehdään vaiheistetusti siten, että salkunhallintavälineen ominaisuudet otetaan käyttöön tärkeysjärjestyksessä, ei kaikkea yhdellä kertaa.
  • Yhden tai usean osa-alueen kehittäminen - jossa parannetaan jonkin tietyn systeemityön osa-alueen toimintaa, esim. vaatimusmäärittelyä, katselmointikäytäntöjä tai testausta. Nämä ovat yleensä huomattavasti pienempiä kokonaisuuksia, kuin em. uuden projektimallin käyttöönotto.

Kysy lisää!